Friday 15 December 2017

Below are list of Yeh Pyar Hai hindi lyrics

Yeh Pyar Hai by DJ Sameer

Najaane Kiyu Neend Aati Nahi, Koi Aur Shae, Bhaati Nahi, Jaane Huwa, Kiyar Yaar Hai, Yeh Pyar Hai, Najaane Kiyu Neend Aati Nahi, Koi Aur Shae, Bhaati Nahi, Jaane Huwa, Kiyar Yaar Hai, Yeh Pyar Hai, Tassawur Ne Khehnchi Yeh~ […]

Continue Reading...