Hindi bollywood lyrics by Devi Shri Prasad

Dhinka Chika from movie